9.0.3-4 לוח 9.4 יחס תלות בערים הגדולות

2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים