9.0.3-4 לוח 9.3 יחס תלות לפי תת רובע בראשון לציון

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים