9.0.3-4 לוח 9.4 יחס תלות בערים הגדולות

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים