9.0.4 לוח 9.4 עוסקים בענפי המשק - ראשון לציון, לפי שנה