9.0.5 לוח 9.5 שכר ממוצע שנתי בערים הגדולות

2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים