9.0.5 לוח 9.5 שכר ממוצע שנתי בערים הגדולות

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים