9.0.6 לוח 9.6 מדד ג'יני לאי-שוויון בערים הגדולות

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים