9.0.7 לוח 9.7 הכנסה חודשית למשק בית ביישובים הגדולים