9.0.7 לוח 9.7 מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי עוצמה טכנולוגית - ראשון לציון