9.0.7-1 תרשים שכר והכנסות

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים