9.0.9 לוח 9.9 מפעלים, משרות ותמורה למשרות, לפי ענף כלכלי ראשי - ראשון לציון