9.1.0 לוח 9.10 מבחר נתוני דיור בערים הגדולות

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים