9.1.1 לוח 9.11 צפיפות – מספר נפשות לחדר בערים הגדולות