9.1.2 לוח 9.12 תפוקה גולמית ותוצר מקומי גולמי, לפי ענף כלכלי ראשי- ראשון לציון