9.1.3 לוח 9.13 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה, מועסקים ובלתי מועסקים - ראשון לציון