9.1.3 לוח 9.13 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכוח העבודה האזרחי, לפי גיל ומין ראשון לציון