9.1.3 לוח 9.13 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים