9.1.4 לוח 9.14 אוכלוסיית בני 15 ומעלה וכח העבודה האזרחי, לפי גיל ומין - ראשון לציון