9.1.5 לוח 9.15 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון