9.1.5 לוח 9.15 מועסקים בתל אביב יפו לפי המגורים בערים נבחרות

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים