9.1.5.0 ממדי העוני בישראל בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
ממדי העוני