9.1.6 לוח 9.16 מועסקים, לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה - ראשון לציון