9.1.6-1 תרשים קשר בין מועסקים תושבי העיר לבין מועסקים העובדים בעיר