9.1.6.0 מפעלים, מועסקים ותפוקה בראשון-לציון

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מפעלים ומועסקים