9.1.7.0 מפעלים, מועסקים ותפוקה בערים נבחרות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מםעלים ומועסקים