9.1.8 לוח 9.18 מועסקים בראשון לציון

2008
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים