9.1.8.0 מועסקים בתל אביב-יפו לפי מגורים בערים נבחרות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מועסקים בתל אביב-יפו