9.1.9 לוח 9.19 מועסקים בתל אביב יפו לפי המגורים בערים נבחרות