9.1.9-2.0 לוח 9.19 מועסקים חלקית בדרך כלל לפי מין בערים הגדולות