9.1.9-2.0 לוח 9.20 בלתי ממועסקים בערים הגדולות

2004, 2005, 2006, 2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים