9.1.9.0 מועסקים בארץ ובארבעת הערים הגדולות לפי ענף כלכלי

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מועסקים