9.2.0 לוח 9.20 מועסקים, לפי ענף כלכלי, תושבי ראשון לציון