9.2.1 לוח 9.21 מועסקים לפי ענף כלכלי ומין, תושבי ראשון לציון