9.2.1 לוח 9.21 דורשי עבודה מובטלים ותובעי הבטחת הכנסה לפי שנה