9.2.1 לוח 9.21 דורשי עבודה, מובטלים ותובעי הבטחת הכנסה, לפי שנה