9.2.1 לוח 9.21 מועסקים, לפי מקום מגורים ולפי מקום עבודה ראשון לציון