9.2.2 לוח 9.22 מועסקים, לפי מין, יישוב מגורים ומקום עבודה - ראשון לציון