9.2.2-1 תרשים קשר בין מועסקים תושבי העיר לבין מועסקים העובדים בעיר