9.2.3 לוח 9.23 מועסקים , לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון