9.2.3 לוח 9.23 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות לפי השמה