9.2.4 לוח 9.24 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון