9.2.4 לוח 9.24 התפלגות דורשי עבודה בערים הגדולות לפי קבוצות שיוך