9.2.4 לוח 9.24 תושבי ראשון לציון, המועסקים בתל אביב-יפו, לפי שנה