9.2.4.1 תרשים סטאטוס תעסוקה - ראשון לציון 2006

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים