9.2.5 לוח 9.25 מועסקים בראשון לציון

2009
092. תעסוקה ועבודה