9.2.5.0 הוצאות לתצרוכת בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
הוצאות לתצרוכת