9.2.6 לוח 9.26 מועסקים, לפי ענף כלכלי, תושבי ראשון לציון