9.2.6.0 מבחר נתוני דיור בערים הגדולות

2003
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים
מבחר נתוני דיור