9.2.7 לוח 9.27 עסקים טעוני רישוי עסקים

2007
09. עסקים, עבודה ורמת-חיים