9.2.8 לוח 9.28 מועסקים בישראל ובחמשת הערים הגדולות, לפי משלח יד ולפי יישוב מגורים